Spis treści:

1.Podstawy fizjoterapii sportowej

 • Rola fizjoterapeuty w zespole medycznym zawodnika
 • Fizjologia wysiłków fizycznych
  • rola układu limfatycznego w adaptacji wysiłkowej
 • Przyczyny i przebieg procesów zmęczenia i przeciążenia tkanek miękkich narządów ruchu
 • Mechanizmy uszkodzeń tkanek narządu ruchu oraz przebieg procesów ich gojenia
  • nagła śmierć w sporcie
 • Przygotowanie do terapii:
  • zalety i wady oraz cele stosowania ćwiczeń w zamkniętym i otwartym łańcuchu kinematycznym,
  • treningi
  • podstawowe wzorce ruchowe
  • różnice w postępowaniu rehabilitacyjnym ze sportowcem wyczynowym i z amatorem

2.Diagnostyka i karty badań pacjenta

 • Diagnostyka funkcjonalna zawodnika
 • Szczegółowe testy funkcjonalne diagnostyczne: kompleksu barkowego, stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu skokowo-goleniowego, kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego
 • Testy funkcjonalne przesiewowe oceniające jakość wykonywanych zadań ruchowych i sprawność fizyczną zawodnika
 • Karty badań pacjenta

3.Odnowa biologiczna, ból mięśniowy i przemęczenie w procesie treningu sportowego

4.Zasady postępowania fizjoterapeutycznego w urazach

5.Plany terapii wybranych urazów sportowych

 • Urazy oraz zespoły bólowe kręgosłupa
  • dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego w treningu siłowym – SPORT SIŁOWY
  • skrzywienie kręgosłupa w treningu siłowym – SPORT SIŁOWY
 • Staw ramienny
  • uszkodzenie stożka rotatorów podczas wykonywania ćwiczeń wielostawowych – PIŁKA RĘCZNA
  • uszkodzenie obrąbka stawowego – SIATKÓWKA
  • uraz SLAP typu 2 – rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym zawodnika MMA – MIESZANE SZTUKI WALKI
 • Bolesny łokieć
  • bóle w obrębie nadkłykcia bocznego przedramienia – TENIS ZIEMNY
 • Urazy stawu nadgarstkowego, ręki i stawów palców: Zespół de Quervaina i zespół skrzyżowania u wioślarzy i kajakarzy
 • Bolesna miednica
 • Urazy stawu skokowo-goleniowego i stopy
  • zapalenie ścięgna Achillesa u biegacza – BIEGANIE
  • złamanie kości piętowej oraz kompresyjne złamanie trzonu kręgu L1 podczas uprawiania wspinaczki ściankowej, z towarzyszącą postępującą dyskopatią – WSPINACZKA ŚCIANKOWA
  • złamanie zmęczeniowe kości śródstopia jako efekt uprawiania biegów długodystansowych – BIEGANIE
  • złamanie kości skokowej – WSPINACZKA
  • Rekonstrukcja ścięgna Achillesa – KOSZYKÓWKA
 • Staw kolanowy – urazy w tenisie, fizjoterapia pooperacyjna
  • Uszkodzenia i dysfunkcje przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego
  • Wybrane dysfunkcje i uszkodzenia przedziału bocznego stawu kolanowego
  • Uszkodzenia i dysfunkcje przedniego przedziału stawu kolanowego
   • zwichnięcie kolana – ocena skuteczności programu po dwuetapowej rekonstrukcji więzadeł – studium przypadku)
  • Dysfunkcje tylnej części stawu kolanowego
  • Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji ACL metodą BTB
 • Urazy oraz zespoły bólowe uda
  • Ostatni etap rehabilitacji po urazie I stopnia mięśnia kulszowo-goleniowego u piłkarzy nożnych – PIŁKA NOŻNA
  • Ból rzepkowo-udowy (PFP) – KOLARSTWO
 • Wieloodłamowe złamania
  • Wieloodłamowe złamanie kości strzałkowej lewej, kostki przyśrodkowej i krawędzi tylnej piszczeli – SPADOCHRONIARSTWO
 • Neuralgia międzyżebrowa 
  • Napady nerwobólu międzyżebrowego – TRENING SIŁOWY 
 • Neuropatie uciskowe
  • Zespół cieśni nadgarska – KOLARSTWO
  • Parestezje w kończynach górnych – KOLARSTWO
 • Urazy barku
  • Zwichnięcie barku – MIESZANE SZTUKI WALKI
 • Urazy oraz zespoły bólowe mięśnia piersiowego
  • Uszkodzenie mięśnia piersiowego większego – ZAPASY
 • Urazy oraz zespoły bólowe mięśni pośladkowych
  • Zespół mięśnia gruszkowatego – SPORTY SIŁOWE I SYLWETKOWE
 • Mięśnie przednie ramienia
  • Zerwanie mięśnia dwugłowego ramienia w pięściarstwie – BOKS

6.Powrót do sportu

 • Pomiary
 • Testy biomechaniczne
 • Fizjologiczne próby oceny wydolności fizycznej przed powrotem do wyczynowego sportu
 • Testy ukierunkowanej sprawności fizycznej w połączeniu z badaniem lekarskim służące do oceny wyników leczenia i służące podjęciu decyzji o dopuszczeniu zawodnika – pacjenta do wznowienia treningu sportowego po zakończonym kompleksowym leczeniu
 • Charakterystyka reakcji fizjologicznych w sporcie
 • Kwalifikacja do uprawiania sportu

7.Narzędzia dla pacjenta do pracy samodzielnej

 • Przypadki urazu i zespoły bólowe w piłce nożnej
  • Ostatni etap rehabilitacji po urazie I stopnia mięśnia kulszowo-goleniowego
   • Martwy robak z pracą tej samej ręki i nogi
   • Przyciąganie pięty do pośladka na piłce rehabilitacyjnej
   • Most jednonóż na piłce
   • Przysiad boczny
   • Wypad w tył
   • Przykładowy medyczny trening siły na dolną część ciała
 • Przypadki urazu i zespoły bólowe w sporcie siłowym
  • Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego w treningu siłowym
   • Rozluźnienie mięśnia czworobocznego lędźwi
   • Oddychanie krokodylkowe
   • Dead bug (izometria)
   • Dead bug
   • Bird dog
   • Wyciskanie odważnika w staniu na jednej nodze
   • Instruktaż oddechu przeponowego
  • Skrzywienie kręgosłupa
   • Zmniejszenie napięcia mięśni piersiowych
   • Piramida
   • Zmniejszenie napięcia mięśnia najszerszego pleców
   • Mobilizacja stawów barkowych
   • Mobilizacja kręgosłupa i stawu barkowego
   • Rozbijanie mięśni czworobocznych pleców
   • Mobilizacja stawów barkowych
   • Mobilizacja stawu barkowego
   • Deska
   • Mobilizacja stawu barkowego
  • Zespół mięśnia gruszkowatego
   • Rozluźnienie przepony
   • Technika manualnego uwalniania na mięsień czworoboczny lędźwi
   • Aktywizacja mięśnia podeszwy stopy
   • „Glute crusher”
   • Side plank clam shell (z gumą oporową)
   • „Row in bird dog position” (wiosłowanie w pozycji klęku podpartego na ławce)
   • Copenhagen Adduction
   • Rozciąganie mięśnia Gruszkowatego
   • Rozciąganie mięśnia Gruszkowatego (pozycja gołębia)
   • Rolowanie mięśnia gruszkowatego
 • Przypadki urazu i zespoły bólowe w piłce ręcznej
  • Uszkodzenie stożka rotatorów podczas wykonywania ćwiczeń wielostawowych
   • „Crocodile breathing”
   • Mobilizacja z pomocą piłeczki lacrosse przy ścianie
   • „Odwrócony pływak”
   • Thoracichy per extension
   • Bretzel stretch
   • Band external rotation
   • „Sharapovas”
   • Sleeper stretch
 • Przypadki urazu i zespoły bólowe we wspinaczce
  • Złamanie kości piętowej oraz kompresyjne złamanie trzonu kręgu L1 podczas uprawiania wspinaczki ściankowej, z towarzyszącą postępującą dyskopatią
   • Mobilizacja stawu biodrowego w kierunku wyprostu
   • Neuromobilizacja nerwu kulszowego oraz mięśnia gruszkowatego, mobilizacja stawów krzyżowo-biodrowych
   • Stretching mięśni kulszowo-goleniowych
   • Mobilizacja tylnego łańcucha we wzorcu symetrycznym
   • Mobilizacja tylnego łańcucha we wzorcu asymetrycznym
   • Mobilizacja stawu biodrowego w kierunku rotacji wewnętrznej oraz przywiedzenie, rozluźnienie głębokich mięśni pośladka
   • Pozycja dziecka (child pose)
   • Odwrócone czworaki
   • Mobilizacja stawu biodrowego w kierunku odwiedzenia i rotacji wewnętrznej
   • Aktywacja we wzorcu podporu w czworakach
   • Tabata w pozycji podporu w czworakach oraz w pozycji „plank”
   • Aktywacja stabilizatorów łopatki oraz mięśni core w leżeniu tyłem
   • Most
   • Most – modyfikacje
   • Aktywacja grupy mięśni przywodzicieli w różnych pozycjach
   • Podpór bokiem
   • Aktywacja krótkich rotatorów kręgosłupa oraz mięśni skośnych brzucha w podporze bokiem
   • Aktywacja mięśni pośladkowych w leżeniu bokiem 1
   • Aktywacja mięśni pośladkowych w leżeniu bokiem 2
   • Podpór bokiem w wersji kombinowanej
  • Złamanie kości skokowej
   • Aktywacja mięśni core oraz mięśni głowy
   • Aktywacja mięśni core oraz mięśni głowy – progresja
   • Aktywacja mięśni core oraz mięśni głowy i obręczy barkowej – modyfikacje
   • Aktywacja zginaczy i prostowników bioder oraz mięśni core
   • Mobilizacja stawu skokowego oraz stretching łydki
   • Aktywacja przywodzicieli oraz mięśni taśmy głębokiej
   • Asymetryczna aktywacja zginaczy i prostowników bioder
   • Aktywacja tylnego łańcucha kończyn dolnych oraz tułowia z piłką szwedzką
   • Aktywacja tylnego łańcucha kończyn dolnych oraz tułowia z piłką szwedzką
   • Aktywacja tylnego łańcucha kończyn dolnych oraz tułowia, trening ekscentryczny mięśni łydki
   • Wzmacnianie mięśni obręczy kończyn górnych oraz mięśni core
   • Aktywacja mięśni pośladkowych w leżeniu bokiem
   • Aktywacja mięśni tułowia oraz kończyn górnych w leżeniu bokiem
   • Wzmacnianie mięśni stabilizujących łopatkę oraz mięśnie tułowia w leżeniu bokiem
   • Aktywacja mięśni górnej części ciała oraz core w podporze w czworakach
   • Aktywacja mięśni górnej części ciała oraz core w podporze w czworakach – progresja
   • Pompka
   • Aktywacja mięśni stopy oraz łydki z oporem miniband
   • Aktywacja mięśni przywodzących kończyn dolne z oporem
   • Wzmacnianie mięśni górnej części tułowia z użyciem wałka
   • Mobilizacje stopy
   • Trening propriocepcji i dociążenie stopy
   • Trening propriocepcji i dociążenie stopy – progresja
   • Trening propriocepcji i dociążenie stopy – modyfikacje
   • Trening propriocepcji kończyny dolnej
   • Trening propriocepcji i dociążenie stopy – modyfikacje
   • Trening krótkiej stopy
   • Trójwyprost – aktywacja do lokomocji
   • Trójwyprost – perturbacje
 • Przypadki urazu i zespoły bólowe w bieganiu
  • Złamanie zmęczeniowe kości śródstopia jako efekt uprawiania biegów długodystansowych
   • Ćwiczenie nr 1 – Cztery strony świata – odwiedzenie
   • Ćwiczenie nr 2 – Cztery strony świata – zgięcie
   • Ćwiczenie nr 3 – Cztery strony świata – przywiedzenie
   • Ćwiczenie nr 4 – Cztery strony świata – wyprost
   • Ćwiczenie nr 5 – Nauka aktywacji stopy we wzorcu wykroku
   • Ćwiczenie nr 6 – Stabilizacja obręczy biodrowej oraz stopy z towarzyszącym ruchem rotacji tułowia we wzorcu wykroku
   • Ćwiczenie nr 7 – Stabilizacja obręczy biodrowej oraz stopy z towarzyszącym ruchem rotacji tułowia we wzorcu wykroku – modyfikacja i progresja
   • Ćwiczenie nr 8 – Praca równoważna na zmiennym podłożu
   • Ćwiczenie nr 9 – Praca równoważna na zmiennym podłożu – progresja i modyfikacje we wzorcu martwego ciagu jednonóż
   • Ćwiczenie nr 10 – Praca równoważna na neutralnym podłożu we wzorcu martwego ciągu jednonóż – możliwe kombinacje
   • Ćwiczenie nr 11 – Praca równoważna na neutralnym podłożu we wzorcu martwego ciągu jednonóż – możliwe kombinacje
   • Ćwiczenie nr 12 – Wzorzec trójzgięcie–trójwyprost – możliwe kombinacje
   • Ćwiczenie nr 13 – Wzorzec trójzgięcie–trójwyprost – możliwe kombinacje i progresja
   • Ćwiczenie nr 14 – Dynamiczny trójwyprost
   • Ćwiczenie nr 15 – Przysiad bułgarski
   • Ćwiczenie nr 16 – Perturbacje i progresje w pozycji wykroku
 • Przypadki urazu i zespoły bólowe w kolarstwie
  • Ból rzepkowo-udowy
   • Ćwiczenie nr 1: Przejścia w pozycjach „deski” przodem – bokiem prawym – przodem – bokiem lewym – przodem
   • Ćwiczenie nr 2: Chodzenie z taśmą mini band bokiem
   • Ćwiczenie nr 3: Chodzenie z taśmą mini band przodem i tyłem
   • Ćwiczenie nr 4: Półprzysiad z piłką lekarską między kolanami
   • Ćwiczenie nr 5: Automasaż na piankowym wałku mięśnia czworogłowego uda
   • Ćwiczenie nr 6: Autostretching mięśnia czworogłowego uda
   • Ćwiczenie nr 7: Autostretching mięśnia biodrowo-lędźwiowego
   • Ćwiczenie nr 8: Automasaż na piankowym wałku mięśni pośladkowych
   • Ćwiczenie nr 9: Autostretching mięśni pośladkowych
   • Ćwiczenie nr 10: Automasaż na piankowym wałku mięśni przywodzicieli uda
   • Ćwiczenie nr 11: Autostretching mięśni przywodzicieli uda
  • Zespół cieśni nadgarska
   • Deska bokiem
   • Wznosy nóg w leżeniu na plecach
   • Krótkie spięcia
   • Nożyce pionowe
   • Crab touches
   • Mountain climber
   • Prostowanie tułowia w leżeniu na brzuchu
   • Niedźwiedzi chód w podporze
   • Scyzoryki
   • Wycieraczki
  • Parestezje KKG
   • Rozluźnienie przepony
   • „Crocodile breathing”
   • Przywracanie wyprostu w odcinku piersiowym
   • Techniki rotacyjne
   • Techniki mobilizacyjne dla obręczy barkowej
   • Neuromobilizacja nerwu pośrodkowego
   • Rozpracowanie struktur miękkich w okolicy przedniej części stawu ramiennego
 • Przypadki urazu i zespoły bólowe w tenisie
  • Bóle w obrębie nadkłykcia bocznego przedramienia – tenis
   • Ściskanie piłeczki tenisowej
   • „Spacer farmera”
   • Aktywny zwis na drążku
   • Aktywny zwis na ręcznikach
   • Prostowania, zginania nadgarstka z handelkiem
   • Zwijanie linki zawieszonej na patyku z hantlem
   • Uginania przedramion z hantlami siedząc
   • Wyciskanie francuskie hantlami leżąc
   • Wyprost palców z oporem
   • Pompki na palcach (zaawansowane)
   • Wejście na peg board (zaawansowane)
   • Aktywny zwis na jednej ręce (zaawansowane)
 • Przypadki urazu i zespoły bólowe w sztukach walki
  • Zwichnięcie barku w mieszanych sztukach walki
   • Wiatrak na kolanach
   • Turecki skręt
   • Cyrkiel
   • Wyciskanie półsztangi w klęku jednorącz
   • Cuban press
   • Odwodzenie ramienia w łuku
   • Z-press
   • Kelner
   • Rotacja zewnętrzna w leżeniu bokiem
   • Wyciskanie hantli nad głowę siedząc
  • Uraz SLAP typu 2 – rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym zawodnika MMA
   • Ćwiczenie nr 1
   • Ćwiczenie nr 2
   • Ćwiczenie nr 3
   • Ćwiczenie nr 4
   • Ćwiczenie nr 5
   • Ćwiczenie nr 6
   • Ćwiczenie nr 7
   • Ćwiczenie nr 8
   • Ćwiczenie nr 9
   • Ćwiczenie nr 10
  • Uszkodzenie mięśnia piersiowego większego u adepta zapasów
   • Krążenia ramion
   • Wymachy ramion na skos
   • „Nie wiem”
   • Napinanie mięśnia piersiowego
   • Krążenia barków
   • Zbliżanie barków do siebie
   • Cat and Cow
   • Łamanie kija
   • Cyrkiel z kijem
   • Cyrkiel w bok
  • Zerwania bicepsa w boksie
   • Rozciąganie przy ścianie
   • Przyciąganie palców
   • Bok podparty
   • Wymachy z przyciąganiem
   • Litera t
   • Rozciąganie z gumą
   • Ręce złożone z tyłu
   • Krążenia pięści
   • Rozciąganie w klęku
   • Rozciąganie z obciążeniem
  • Przypadki urazu i zespoły bólowe w koszykówce
   • Fizjoterapia po rekonstrukcji ścięgna Achillesa
    • Wzmocnienie mięśni pośladkowych
    • Dynamiczne rozciąganie i napinanie mięśnia brzuchatego w staniu na schodkach
    • Rozciąganie mięśnia płaszczkowatego
    • Trening propriocepcji w staniu na jednej nodze
    • Wzmocnienie mięśni kończyny dolnej
    • Przysiady przy ścianie
    • Naskoki na jedną kończynę dolną na schodach
    • Ćwiczenia czynne (ekscentryczno-koncentryczne) – od 14. tygodnia